1,3-cyklopentadien

1,3-cyklopentadien [-dy-, řec.], nenasycený monocyklický uhlovodík se dvěma dvojnými vazbami. Snadno polymerující kapalina, t.v. 42 °C. Vyskytuje se v kamenouhelném dehtu. Používá se k výr. ferrocenu a v dalších org. syntézách.