-stomie

-stomie [řec.], -stomia - ve složených slovech ozn. vyústění některého orgánu navenek, např. tracheostomie.