-manie

-manie [-mány-, řec.], druhá část složených slov vyjadřující vášnivé zaujetí, zálibu, chorobnou závislost (toxikomanie), duševní chorobu (megalomanie).