ε-kaprolaktam

ε-kaprolaktam [lat. + řec.], nasycená heterocyklická slouč., bílá kryst. látka. Surovinou pro její výr. je fenol nebo benzen. Je důležitou výchozí látkou pro výr. polyamidových vláken (silon, nylon 6).