γ-butyrolakton

γ-butyrolakton [řec. + lat.], 4-pentanolid, t. v. 205 °C. Používá se jako rozpouštědlo, surovina pro některé umělé hmoty, polyamidy, změkčovadla.