Žilinská dohoda

Žilinská dohoda, dohoda uzavřená 6. 10. 1938 v Žilině mezi představiteli HSĽS a ostatních sl. burž. polit. stran v čele s reprezentanty agrární strany na Slovensku. Signatáři dohody se sjednotili na nacionalistické autonomistické platformě HSĽS a přijali její návrh zákona o decentralizaci státní moci a o vytvoření auton. sl. vlády pod vedením Ľuďáků, publikovaný 5. 10. 1938 v listě Slovák. Na zákl. Žilinské dohody jmenovala čs. vláda již 7. 10. 1938 první sl. auton. vládu v čele s J. Tisem. - Žilinská dohoda byla rozhodujícím krokem k uskutečnění separatistických požadavků HSĽS, počátkem fašizace polit. a veř. života na Slovensku i začátkem příprav úplného rozbití ČSR a vytvoření samostatného klerofašistického slovenského státu.