Ženská národní rada

Ženská národní rada, vrcholná organizace ženského hnutí v předmnichovské ČSR, sdružující jednotlivé ženské spolky a koordinující jejich činnost. Zal. 1922 F. Plamínkovou; usilovala o faktické zrovnoprávnění žen s muži v zaměstnání i ve spol. životě. Za nacist. okupace byla činnost Ž. n. r. postupně omezována a její funkcionářky perzekvovány; 1942 byla úředně rozpuštěna.