Šafránek Jaroslav

Šafránek Jaroslav, 23.5. 1890 - 22.8. 1957, č. matematik, lékař; prof. UK. Od 1929 jeden z průkopníků televize v Československu, 1935 navrhl a zhotovil první televizní zařízení v ČSR. Autor teor. prací (O velkých číslech, Elektřina ve službách lékaře, Magnetismus, Televize).