Šafirov

Šafirov Pjotr Pavlovič , 1669 - 12. 3. 1739, rus. státník a diplomat. 1709-17 vicekancléř, 1717-23 viceprez. zahr. kolegia, 1723-33 zbaven moci; od 1733 prez. obch. kolegia. Autor dějin sev. války.