Šafařík Vojtěch

Šafařík Vojtěch , 26. 10. 1829 - 2. 7. 1902, č. chemik; syn Pavla Josefa Š. Prof. polytech. a č. univ. v Praze. Zabýval se výzk. organokovových slouč., zeJm. hořčíku (1859), později nazvaných Grignardovy slouč. Řešil též jednotnost č. chem. názvosloví. 1860 vydal učebnici Základové chemie čili lučby .