Šín Otakar

Šín Otakar . 23. 4. 1881 - 21. 1. 1943, č. hud. teoretik, hud. pedagog a skladatel; autor teor. prací ( Uplná nauka o harmonii , Nauka o kontrapunktu , imitaci a fuze ), symf. básní (Král Menkera ), písní, klavírních ajiných skladeb.