Š,-ťing

Š,-ťing, Kniha písní - nejst. sbírka čín. poezie; obsahuje 31l titulů, z toho 306 textů. Vznikala v ll.-6.st. př.n.l., sestavení připisováno Konfuciovi. Jednotlivé písně i celá sbírka se zpívaly při obřadech a slavnostech. Citátů a narážek se používalo zvl. v dipl. korespondenci. Koncem 3.st. př.n.l. se stala kanonickým spisem ( Wu -ťing ). S'-ťing byla považována celá staletí za závaznou est. normu a působila na řadu básníků. Č. v překladu J. Vrchlického a R. Dvořáka Ši -Kingu .