Š,-ťi

Š,-ťi, Zápisky historikovy - pův. název Tchaj -š' -kung šu (Kniha dvorního historika), první přehledné dějiny Číny od nejstarších dob do 1.st. př.n.l., sepsané S,-ma Čchienem a jeho otcem S,-ma Tchanem. Obsahují 130 kapitol v pěti oddílech, jež se staly zákl. pozdějšího dělení čín. dějin podle dynastií. V knize se spojují chronologické, tematické a biografické metody popisu. Svým jazykem jsou S ' -ťi i význ. památkou um. prózy.