řádkovitost struktury

řádkovitost struktury, řádková struktura - struktura kovaných a válcovaných ocelí, u nichž zpracování za tepla skončilo za podkrit. teplot. Projevuje se uspořádáním jedné nebo několika strukturních složek do řádků, obvykle ve směru podélného tváření za tepla (řádky perlitu ve feriticko-perlitické oceli, řádky nekovových vměstků). R. s. je spojena se zhoršením mech. vlastností, zejm. houževnatosti.