řád zlatého rouna

řád zlatého rouna, laický rytířský řád zal. 10. 1. 1429 burgundským vévodou Filipem Dobrým. Počet členů zpočátku omezen na 24 (brzy na 31) příslušníků starých burgundských šlechtických rodů; dědičným velmistrem byl vévoda. Název řádu vznikl ze zamýšlené křížové výpravy, která měla připomínat cestu Argonautů. Po smrti Karla Smělého 1477 přešla hodnost velmistra prostřednictvím jeho zetě Maxmiliána I. do rukou Habsburků; 1519-1700 byla v držení jejich špan. větve. Císař Karel V. zvýšil počet členů na 52 osob, od Filipa II. byl počet neomezený. Po vymření špan. Habsburků přešlo právo jmenovat rytíře ř. z. r. na rak. linii, souč. si je však ponechali i špan. králové.