čínská zahrada

čínská zahrada, ucelený obraz krajiny symbolického významu, obvykle ve zmešeném měřítku, s horami, řekami, stromy a květinami; ústředním motivem často jezero s ostrovem, architektonickou složku reprezentují zvl. pavilónové stavby, pergoly, mosty a vodní zařízení. Č. z. má charakter mal. akcentované krajiny, využívá rostlinnou složku, cesty a arch. v estetické sestavě přírodních prvků; obraz přírody není tvarován podle um. představ, lidským zásahem jsou pouze zdůrazněny est. složky dané přírodou.