úběr

úběr, zmenšení průřezu materiálu při tažení za studena nebo při válcování. Vyjadřuje se poměrem získaného průřezu materiálu k pův. průřezu.