óm

óm [sanskrt], aum - v hinduismu a buddhismu posvátná slabika (mantra), která nemá sémantický význam. V Bráhmanách se stala zákl. mystické spekulace, byla rozložena na své zákl. prvky (a-u-m) a považována za symbol trojjedinosti (Brahma, Višnu, Šiva). V lámaismu začleněna hl. do mantry "óm mani padme húm", tj. asi "óm klenote v lotosu (Buddha) húm".