à konto

à konto [á, it.], a conto, zkratka a/c výraz používaný v úč. a při bankovních a platebních operacích ve významu na vrub účtu, k tíži účtu; obdobně pro ozn. část. placení předem.