's Gravenhage

's Gravenhage, [schráfenháche], Den Haag či Haag a ang. the Hague - sídelní (vláda a hl. úřady) a provinční m. ve stř. Nizozemsku v provincii Zuid-Holland a Sev. moře; 469 059 obyv. (2004 úřední odhad) srov. 449 300 obyv. (1983 cenzus). Sídlo několika mez. organizací (Mez. soudní dvůr, Stálý soudní dvůr). Muzea, div., kozervatoř, knihovny, galerie. Král. palác; palác Míru. - Na míéstě dnešního m. byl zač. 13. st. vybudován lovecký hrádek, 1250 pak hrad holandských hrabat; kolem něho vznikla osada, jež postupně nabyla m. charakteru. Po vytvoření Spojených provincií niz. (1581) se stal sídlem gen. stavů (státu) Nizozemí a vládní administrativy; 1815-30, sídelní m. králů Spojeného parlamentu a vlády Niz. Království. Dějiště mnoha dip. jednání a mez. konferencí, např. mírových konferencí 1899 a 1907. - Prům. pap., polygr., stroj., el.tech., farm., nábytkářský, gumárenský, spotřební.