"sanitní kordón"

"sanitní kordón" [-ny-], původně voj. krytí hranic proti infiltraci epidemie ze sousedního státu, obvykle souvislý řetěz stráží. V přeneseném slova smyslu se tak po 1.svět. válce označovalo pásmo států (Rumunsko, ČSR, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko), které mělo podle záměrů fr. velení chránit evr. země před ideologickým a voj. pronikáním ze strany SSSR.