"progresisté"

"progresisté", Progressivnaja partija, Pokroková strana - rus. burž. strana 1912-17, oscilující mezi okťabristy a kadety. Vůdcové A. I. Konovalov (1875-1948), P. P. Rjabušinskij. Tiskové orgány Ruskaja molva (Rus. veřejné mínění) a Utro Rossíi (Jitro Ruska). Za 1.svět. války iniciátoři sdružení burž. statkářských frakcí 4. státní dumy v progresívní blok (srpen 1915); požadoval účast ve vládě a realizaci umírněných reforem, které měly Rusko přivést k vítězství ve válce a odstranit hrozbu revoluce.