"otevřené dveře do Číny"

"otevřené dveře do Číny", ang. the Open Door To China Policy polit. doktrína vyhlášená v září 1899 státním tajemníkem USA J. M. Hayem. Zajišťovala pro USA "rovné možnosti" - ang. level playing field - pronikání do Číny tím, že se ostatní mocnosti zavázaly ve svých sférách vlivu dbát na zájmy druhých zemí.