"jaro národů"

"jaro národů", ozn. pro polit. hnutí liberálně či radikálně dem. smýšlejících měšťanských a burž. vrstev v záp. a stř. Evropě ve 40. a 50.letech 19.st. "J. n." bylo ideologií nastupující burž.; prosazovalo práva národů proti panovnickému absolutismu. Vyvrcholilo rev. 1848-49 v řadě evr. zemí.