"běh k moři

"běh k moři", voj. operace za 1. svět. války na záp. frontě od pol. září do počátku listopadu 1914; po bitvě na Marně a stabilizaci stř. a vých. úseku něm.-fr. fronty se pokusily obě strany navzájem předstihnout v obejití sv. křídla protivníka. Fronta dosáhla pobřeží u Nieuportu a ustrnula zde až do konce války.