"černá ruka"

"černá ruka", Sjednocení nebo smrt srb. tajná nacionalistická organizace 1911-16, vedená D. Dimitrijevicem Apisem. Její jádro tvořili mladí důstojníci srb. armády. Cílem organizace bylo sjednocení již. Slovanů v jednom státě pod hegemonií Srbska. Měla sílný vliv na zahr. a voj. politiku srb. království; podílela se na přípravách sarajevského atentátu. 1916 zlikvidována Alexandrem I. Karadjordjevicem.