vlasovci armáda

vlasovci, příslušníci protisov. voj. jednotek (tzv. Ruské osvobozenecké nár. armády), zformovaných za 2.svět. války převážně z řad sov. vojáků zajatých Němci. V. bojovali na straně hitlerovského Německa. Jejich velitelem byl bývalý sov. gen. A. A. Vlasov (1900-1946). Zajat Němci v červenci 1942. V. byli nasazováni zejm. v týlu něm. armád - ke strážní službě i k potlačování partyzánského hnutí. - Koncem války byla větší část Vlasovovy armády soustředěna v Čechách, kde se bojovala proti ustupujícím okupačním německým jednotkám a přitom se snažila nepadnout do rukou přicházející Sov. armádě. Za Květnového povstání navázalo velení v. kontakty s voj. veliteli povstání; 6. - 7. 5. 1945 zasáhla pak část jedné divize v. do bojů v Praze na straně povstalců; 7. 5. však z Prahy ustoupila ve snaze dostat se rychle do amer. zajetí. - Většina v. byla zajata Sov. armádou; gen. Vlasov a jeho spolupracovníci byli odsouzeni jako zrádci a popraveni.