směrnice přímky

směrnice přímky, tangens úhlu α (alfa) který svírá daná přímka s kladným směrem osy x pravoúhlých souřadnic x, y. Rovnice přímky dané bodem [x1, y1] a směrnicí tg α (alfa) je: y = y1 + (x - x1) tg α (alfa).