slabikotvorná hláska

slabikotvorná hláska, hláska jako základ slabiky (v češtině samohlásky, dvojhlásky a souhlásky r, l, m, n; ve slovenštině - slovenčině - samohlásky, dvojhlásky a slabičné l, ĺ, r, ŕ).