koroborace

koroborace [lat.], utvrzení; v diplomatice poslední část textu středověké listiny, v níž je ohlášen způsob jejího ověření (většinou pečetí).