arzenik

arzenik [-nyk, řec.], arsenik - triviální název oxidu arsenitého; prudký jed.