Jan z Jesenice

Jan z Jesenice, †asi l.pol. 1420, č. husitský právník; žák a přítel J. Husa. Po 1408 se angažoval v boji o prosazení Dekretu kutnohorského a později jako Husův práv. rádce. Po 1415 vystupoval jako mluvčí konzervativního husitského křídla. 1420 byl Jan z Jesenice Oldřichem z Rožmberka zajat a uvězněn; zemřel ve vězení.