z Dubé Václav

z Dubé Václav, 1396 - 1422, č. šlechtic. 1415 doprovázel Jana Husa do Kostnice; zůstal však věrný Zikmundovi. Král. podkomoří 1420-21, purkrabí Pražského hradu, hejtman Bechyňského a Prácheňského kraje, velitel král. vojska.