z Dubé Ondřej

z Dubé Ondřej, †1412, č. šlechtic a znalec č. zemského práva; 1373-83 zemský sudí, 1368-69 mistr král. komory, od 1380 krajským popravcem, 1384-94 nejvyšší sudí zemský. Autor Výkladu na právo zemské české.