z Dražic rod

z Dražic, č. šlechtický rod, známý od zač. 13.st. Vlastnil statky ve stř. Čechách. Jeho příslušníci zastávali řadu význ. círk. funkcí. Rod vymřel koncem 14. století. z Dražic Jan III., †21. 10. 1278, č. šlechtic, pražský biskup od 1. 2. 1258; vynikal vzdělaností. Iniciátor výzdoby pražského kostela sv. Víta. z Dražic Jan IV., †5. 1. 1343, č. šlechtic, pražský biskup od 1301; odpůrce papežského centralismu a příznivec č. kult. snah. Dal postavit v Roudnici n. L. jeden z prvních kamenných mostů v Čechách (1333-38).