z Bílé Fridrich

z Bílé Fridrich, †21. 6. 1621, č. šlechtic. 1609 zvolen defenzorem, na zač. č. stavovského povstání 1618 členem sboru direktorů. Vedl jednání o pomoc č. stavům se saským vévodou a se slezskými stavy. Popraven na pražském Staroměstském náměstí.