základna a nadstavba

základna a nadstavba, kategorie hist. mat., které vyjadřují souvislost sociálně ekon. vztahů se vztahy ideol. a jinými v určité spol. Z. a n. tvoří souhrn výr. vztahů dané spol. Nadstavba jako soubor polit., právních, morálních, filoz., náb., um. a jiných idejí a institucí odráží určitým způsobem ekon. vztahy, a to bezprostředně, jak je tomu zejména v politice a právu, nebo zprostředkovaně, jako ve filoz., umění a náboženství. Pro nadstavbu je charakteristická její třídní a ideol. povaha. Při změně spol. řádu je stará z. a n. nahrazována z. a n. novou. Nejde však o úplnou likvidaci předchozích materiálních a ideol. vztahů, nýbrž o jejich rev. přetvoření. Rev. změny s likvidací starého uchovávají zároveň skutečné hodnoty v oblasti kultury a morálky. Nadstavba prochází určitým vývojem i v rámci téže sociálně ekon. formace. Není pasívním odrazem, ale aktivně působí na všechny stránky hist. procesu, zpětně ovlivňuje i základnu, z níž vznikla.