záhumenek

záhumenek, pův. menší pozemek za stodolou též nazývaná humno patřící k hospodářství. Z. později představoval obv. jakýkoli menší pozemek ve vlastnicví případně v osobním užívání člena zemědělského družstva. - Během období téměř výlučně družstevního vlastnictví půdy od 50. let 20. st. do 1989 v býv. Československu z. představoval zvláštní formu držby a obhospodařování půdy zakládající se na členství a prac. účasti družstevníka v tehdejších Jednotném zemědělském družstvu - JZD; mohl mít formu individuálních nebo společných záhumenků. Z. nesměl přesahovat výměru 0,5 ha, v horských oblastech výjimečně mohl být do 1 ha zeměd. půdy. Intenzívní zahradní kultury (ovoce, zelenina, réva vinná) nesmělo přesahovat výměru 0,1 ha.