xenotest

xenotest a) metoda stanovení stálosti barev na světle; b) ozařovací přístroj imitující denní světlo pro stanovení stálosti vybarvení látky, zejm. text. materiálů, na světle.