xenogenní

xenogenní, st. ozn. heterologní - x. vztah, rozdíl mezi jedinci různých druhů, např. člověk - pes, myš - potkan.