xenofobní

xenofobní [řec.], 1. ekol. býložravý živočich, který se živí výhradně rostlinami domácího pův. a vyhýbá se druhům rostlin pocházejícím z jiných krajin; 2. přen. nepřátelský vůči všemu cizímu.