xenodiagnostika

xenodiagnostika [-dy-ty-], nepřímá metoda průkazu původce onemocnění člověka v krevsajícím členovci - pře našeči. Po nasátí krve nemocného člověka se v členovci zárodky původce onemocnění pomnoží takovou měrou, že je lze snadněji prokázat. X. se užívá např. při zjišťování původce Chagasovy nemoci, a to použitím ploštic rodu Triatoma nebo Rhodnius.