xenobiotika

xenobiotika [-ty-], látky tělu cizí, které organismus nesyntetizuje, nejsou pro jeho metabolismus nezbytné a nejsou běžnými součástmi potravy (posuzováno z hlediska jejich osudu, přeměny a účinků v živém systému). Mezi x. patří například léčiva, jedy, průmyslové chemikálie.