xenie

xenie [ksény-, řec.] 1. genet . vliv otcovského genotypu na fenotyp semen u rostlin, tj. útvarů vytvářejících se na mateřské rostlině; projev fenotypu následné generace již na jedincích rodičovské generace. V širším smyslu znak podmíněný genotypem toho rodiče, u něhož se pro pohlavní dimorfismus nemůže projevit; 2. liter . drobné básně, epigramy, aforismy; výrazem x. označil Martialis 13. knihu svých epigramů, míněných jako doprovod k dárkům pro hosty. J. W. von Goethe (Krotké xenie ) a F. von Schiller užili název x. ironicky pro satiry na své lit. odpůrce.