venlok

venlok [podle pohoří Wenlock Edge ve Velké Británii], wenlock - geol . stratigrafický stupeň spodního siluru, mladší než landover a starší než ludlov; zavedený 1839.