vádí

vádí [-dý, arab.], wadi, ued - suché údolí zaplněné vodou jen po zimních a jarních deštích. Typické pro aridní a semiaridní oblasti. V. ústí do řeky, občasného jezera nebo do moře. Některá se ztrácejí v bezodtokých depresích.