vyztužená zemina

vyztužená zemina, armovaná zemina - zemina, v níž tah přejímá výztuž ocelová, nebo z geotextilií. V. z. se používá při podpírání náspů na stavbu opěrných zdí z lícních panelů, zakotvených do zeminy pomocí vodorovných prvků z pásové oceli. Zemina a pásy výztuže tvoří kompozitní stavivo, staticky působící obdobně jako železobeton. Na neúnosném podloží se náspy vyztužují tkanou polypropylenovou geotextilií.