vyzdívka

vyzdívka, zdivo, kterým se vyplňuje část stěny uvnitř nějakého prostoru; např. žárovzdorné vnitřní obložení stěn a kleneb tavicích pecí a jiných hutních zařízení.