vyzařování

vyzařování a) záření vystupující (elmag., zvukové, korpuskulární) z určitého systému (atomu, tělesa či části prostoru); b) míra tohoto vyzařování. V.t. emisivita; zářivost.