vyza

vyza, Huso - rod velkých chrupavčitých ryb z čeledi jeseterovitých. Žijí v moři, na rozmnožování táhnou do řek. Známy 2 druhy. V. velká, Huso huso , dorůstá délky 4 m i více a hm. až 1 000 kg. Žije v povodí Kaspického a Černého moře. Dožívá se až 100 let. Loví se; získává se z ní kaviár. Dříve se objevovala v dolním toku Moravy a Váhu, kam pronikala z Dunaje. V. malá, Huso dauricus, žije v povodí Amuru.